Mesafeli Satış ve Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1. UYGULAMA:

1.1. Müşteri belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır. Müşteri konaklama süresini uzatmak isterse, talebini ve ödemesini yaptıktan sonra konaklama süresi uzatılabilir.

1.2. Başka türlü belirtilmedikçe, kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvanın tesislere sokulması yasaktır.

1.3. Müşterinin tesislerdeki konaklama esnasında meydana gelebilecek hırsızlık, kayıp ve hasarından Sun Life Holiday  sorumlu değildir.

1.4. Müşterinin otele giriş saati 14.00’ten sonradır. Otelden çıkışı en son saat 12.00’dir.

 

MADDE 2. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME:

2.1.Sözleşme bedeli KDV dahil olarak, ....................................TL'dir.

Ödeme Şekli: Banka [ ] Kredi Kartı [ ] Taksit Sayısı [ ] Nakit [ ]

2.2. Bu bedele, rezervasyonda, ayrı ayrı belirtilen tüm hizmetler dâhildir. Belirtilmemiş hizmetler ve otelde alınacak ekstra ürün ve hizmetler extra ücrete tabidir.

2.3. Müşteri, rezervasyon tutarının %100 'ünü peşin olarak ödemeyi kabul eder.

 

MADDE 3. SÜRE ve FESİH 

3.1. Müşteri ödemesini yaptığı rezervasyonla ilgili değişiklik isteğini 15 gün önceden yazılı olarak belirtmediği sürece işbu sözleşmede yazılı konaklama şekilleri geçerlidir.

3.2. Sun Life Holiday  gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu başlangıç tarihinden 14 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirip veya iptal edebilir. Müşteri bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde, rezervasyonunun iptal edilip, ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz. Ödeme kredi kartı ile yapıldı ise; kredi kartı komisyonu, müşteriye iade tutarından tenzil edilip kredi kartına iade edilir.

3.3. Müşteri, belgelenmiş mücbir sebepler (ölüm,kaza vb. tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri) dışında kalan bir sebepten doğan iptal veya iade talepleri için, son 30 güne kadar %75,son 15 gün kala %50'si iade edilir.Son 14 gün ve daha az kala herhangi bir iade yapılmaz. Otelin  müsaitliğine göre tarih değişikliği yapılır veya ileri ve önceki bir tarihte fiyat değişikliği varsa, rezervasyon yeni fiyat üzerinden tekrar güncelleştirilir ve ertelenir. Bu hususta TURSAB mevzuatı ve Uluslararası NO-SHOW kurallarını taraflar kabul eder.

3.4. Müşteri, rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile rezervasyon tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar DEĞİŞİKLİK talep etmesi halinde güncel olan fiyatlardan işlem yapılacağını kabul ve taahhüt eder. Bu hususta TURSAB mevzuatı ve Uluslararası NO-SHOW kurallarını taraflar kabul eder.

3.5. Charter veya tarifeli uçuşlarda Sun Life Holiday  , havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde uçuş saatleri ve parkur değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 24 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan Sun Life Holiday  sorumlu tutulamaz. Uçak Bileti iptallerinde, Havayollarının iptal koşulları geçerlidir.

3.6. Müşteri, yaptırdığı otel rezervasyonunu, konaklama tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan müşteri bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilen sorumludur.

 

MADDE 4. MÜCBİR SEBEPLER:

4.1. İşbu sözleşmede belirtilen Otel rezervasyonu tarihleri arasında, başlangıcında veya öncesinde meydana gelebilecek doğa olayları, toplumsal olaylar, uluslararası ilişkiler, teknik arızalar, grev ve protesto gibi ve otelin hizmetinin eksik veya hizmet vermemesinden dolayı olaylardan doğan durumlarda Sun Life Holiday  sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 5. DİĞER HÜKÜMLER

5.1 İşbu sözleşme, münhasıran otel rezervasyonuna ilişkin olup, Sun Life Holiday    müşterinin kesin rezervasyon talebini alarak bu sözleşmeyi imzasına veya sesli imzasına müteakip, öngörülen konaklama tesisi nezdinde müşterinin kesin rezervasyonunu gerçekleştirerek konaklama tesisinden rezervasyon teyidini almakla, sözleşmesel mükellefiyetini yerine getirmiş olur. Kesin rezervasyonun Sun Life Holiday  tarafından sağlanmasından sonra, rezervasyonun gerçekleşmesinde konaklama tesisi yahut müşteriden kaynaklanacak sorunlarda, Sun Life Holiday’in  mesuliyeti yoktur. Böyle bir problemin mevcudiyetinde, müşteri, konaklamada doğacak evsaf değişiklikleri veya eksiklikleri hususunda, yalnızca konaklama tesisi işletmecisine müracaat edeceğini, Sun Life Holiday ‘den herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.2. Müşteri konaklama esnasında her hangi bir durumdan dolayı şikâyetçi olması halinde, hizmeti kısmen veya sonuna kadar kullanması durumunda, herhangi bir tazminat veya bedel iadesi talep etmemeyi kabul eder.

5.3 Müşteri otel rezervasyonu tarihi içerisinde, otelde aldığı hizmetten şikâyetçi olursa ve ayrılmak isterse bunu bulunduğu otel ve Sun Life Holiday ‘eyazılı olarak bildirmek zorundadır. Sun Life Holiday  , müşterinin rezervasyonu için yapmış olduğu ödemeyi otelden geri alabilir ise müşteriye iade ödemesini yapacaktır.

5.4. Sun Life Holiday  , rezervasyon yapmayı vaat ettiği konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile konaklama tesisinde öngörülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına ve broşürlerine dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin, ilan ve deklarasyonlarında yer alan evsafta ve yıldızlama standartlarında hazır bulundurulmamasından dolayı, Sun Life Holiday’in  mesuliyeti mevcut değildir. Bu mesuliyet münhasıran konaklama tesisinin mesuliyeti olup, müşteri bu standart eksikliği yahut hizmet kusurlarından dolayı münhasıran konaklama tesisine karşı talep ve tazmin hakkına sahip olduğunu kabul beyan eder. Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya konaklama başlayacağı tarihte bu standartlarda hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, Sun Life Holiday  müşteriyi aynı standartlarda, aynı civarda bir başka konaklama tesisinde konaklatmak üzere, rezervasyon yaptırmak ve konaklatmak hakkına haizdir. Müşteri böyle bir değişikliği kabullenmez ise, rezervasyon toplam bedelinin %35 inin kendisinden tenzilini kabul beyan eder.

5.5. Seyahat sigortası hizmeti satın alan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Sun Life Holiday    bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

5.6. Müşteri bu otel rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi aldıktan sonra bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder ve otelde aldığı hizmet eksikliği ve ayıplı maldan dolayı doğacak şikâyetlerinden dolayı Sun Life Holiday’i  sorumlu tutamaz.

5.7. Müşteri bu otel rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile alarak her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini yukarıdaki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir.

5.8. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile Sun Life Holiday’de kalan kopyası arasında çelişki olursa  Sun Life Holiday’de  kalan kopya kayıtları esas alınacaktır. Taraflar arasında her türlü, e-posta, faks mesajlaşmaları kat'i delil niteliğinde sayılacak olup, şirket kayıtları esas teşkil edecektir. Taraflar bildirdikleri adreslerinin ve telefonlarının her türlü iletişim ve tebliğe yarar adresleri ve telefonları olduğunu kabul etmiş olup, bu adres ve telefonlarda herhangi bir değişikliğin diğer tarafa yazılı bildirimi yapılmadığı müddetçe, bildirilen adres ve telefonlara yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimlerin kendilerine yapılmış olacağını kabul beyan ederler.

5.9. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümü için, dava ve icra takiplerinde MANAVGAT Mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir.

 

MADDE 6. TAHSİLAT:

6. Bu belge ile Sun Life Holiday’den   Tarafıma ait olan kredi kartı ile rezervasyon bedelini tahsil etme yetkisi veriyorum. Borcumun kredi kartı hesabımdan tahsil edilememesi halinde kredi kartı faiz oranı üzerinden vade farkı ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder, adımıza düzenlenmiş 3 sayfa olan toplam 6 maddelik bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, kabul ediyorum.